หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ขอแสดงความยินดีกับ " อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก "
ขอแสดงความยินดีกับ " อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก "

admin eecskm
2024-05-07 09:17:32

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

ขอแสดงความยินดีกับ " อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก "

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย