หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย รับการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในนาม "สวนสุนันทาเฮลธ์แคร์"
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย รับการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในนาม "สวนสุนันทาเฮลธ์แคร์"

admin eecskm
2024-04-05 11:11:13

3 เมษายน 2567  เวลา 9.00 น. 

    สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย รับการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  ในนาม  "สวนสุนันทาเฮลธ์แคร์"   

   ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ นำโดย นางนัยนา หาญธนะสุกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในนาม  "สวนสุนันทาเฮลธ์แคร์"  ตามมาตรฐานการขอรับใบอนุญาตตามเกณฑ์มาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 3 ด้าน  ซึ่งได้แก่ ด้านสถานที่  ด้านการให้บริการ และด้านความปลอดภัย โดยมี อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก  , นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร รักษาการหัวหน้าฝ่าย  และบุคลากร ให้การต้อนรับ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
งานแต่งงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โทรทัศน์ และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โทรทัศน์,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
แคลริเน็ต