หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ รับการตรวจติดตาม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ รับการตรวจติดตาม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564

admin eecskm
2021-10-01 13:51:59ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services