หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

admin eecskm
2024-04-05 10:37:27

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
ข้อความพูดว่า "冠 ทรงพระเจริญ ทรงพระ
២ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา"