หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่อบต.บางนางลี่ แจกหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่อบต.บางนางลี่ แจกหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า

admin eecskm
2020-03-20 11:48:06

       

           วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ นำโดย นายณัชวันก์ เตชะเสน นายอำเภออัมพวา ,นายนัธวัฒน์  โพธิ์เขียว  ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม  และพ.จ.อ.นิทัศน์  รอดคล้าย ปลัดอบต.บางนางลี่ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.บางนางลี่  ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้าที่ผลิตโดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ให้กับชุมชนในตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

+++งานนี้ได้รับกันทุกคนทุกครัวเรือน+++

+++ป้องกันเพื่อหยุดการแพร่กระจาย+++ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

   Line                 : @767fbiyz
   Twitter              : Center of Excellence in Elderly Care SSRU
   Youtube            : CEEC CHANNEL
   IG                   : CEECSSRU
   Pantip              : 5762172
   Tel                  : 0-3476-6477