หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมกองทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เพื่อร่วมจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมกองทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เพื่อร่วมจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

admin eecskm
2020-03-16 10:36:22

         

        วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมกองทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เพื่อร่วมจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ