หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

admin eecskm
2020-03-16 10:39:58

    

     วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ได้มอบหมายให้นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับการทำประมง การทำการเกษตร การท่องเที่ยว และประเด็นที่เกี่ยว   ข้องอื่นๆ ณ ห้องประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ