หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

admin eecskm
2020-03-16 10:41:25

       

          วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร รพ.บ้านแพ้ว นำโดยนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ เข้าชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ และในโอกาสนี้ได้มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Wellness hub และบริการสุขภาพร่วมกันในอนาคตอันใกล้ ณ อาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ