หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรดูแลเรื่องความสะอาด การฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดต่างๆ ภายในศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เพื่อตระหนักต่อสถานการณ์ Covid-19
บุคลากรดูแลเรื่องความสะอาด การฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดต่างๆ ภายในศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เพื่อตระหนักต่อสถานการณ์ Covid-19

admin eecskm
2020-03-16 10:42:16


      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา มีความตระหนักและเป็นห่วงใย ต่อสถานการณ์ Covid-19 เป็นอย่างมาก

    จึงมอบนโยบายให้บุคลากรดูแลเรื่องความสะอาด การฆ่าเชื้อโรค บริเวณสุนันทสมุทรสปา และสุนันทาคลินิกการแพทย์แผนไทย และจุดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงสำนักงาน ส่วนอุปกรณ์และของใช้ทุกอย่าง อบฆ่าเชื้อ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านมีความปลอดภัย ในการเข้ารับบริการ
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ