หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าหารือในการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า(Cocid19) และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ กับ นายกเทศบาล ต.กระดังงา, นายก อบต.แหลมใหญ่ และ นายก อบต.บางนางลี่
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าหารือในการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า(Cocid19) และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ กับ นายกเทศบาล ต.กระดังงา, นายก อบต.แหลมใหญ่ และ นายก อบต.บางนางลี่

admin eecskm
2020-03-16 10:43:06


       วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าหารือในการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า(Cocid19) และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ กับ นายกเทศบาล ต.กระดังงา, นายก อบต.แหลมใหญ่ และ นายก อบต.บางนางลี่ เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว งานนี้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ จัดทีมลงพื้นที่ด่วนๆ เพราะทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน????


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ