หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

admin eecskm
2020-03-16 10:43:47

          

        วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการประชาชน รวมถึงออกร้านแสดงและขายสินค้า ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ