หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินสะสมเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ครั้งที่ 2/2563
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินสะสมเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ครั้งที่ 2/2563

admin eecskm
2020-03-16 10:44:31


           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินสะสมเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ