หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้การต้อนรับ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้การต้อนรับ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

admin eecskm
2020-03-16 10:45:58

   

       วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อบูรณาการร่วมกัน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ