หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

admin eecskm
2020-02-13 09:29:54


          วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ นำโดยนายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

         การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการสัมนาดังกล่าว ณ โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ