หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

admin eecskm
2020-02-12 11:18:21

     

        วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร นักสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา





ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ