หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ผู้อำนวยการ" เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ อบต.บางแค จ.สมุทรสงคราม
"ผู้อำนวยการ" เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ อบต.บางแค จ.สมุทรสงคราม

admin eecskm
2020-02-11 10:47:25

       

        วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ อบต.บางแค จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายพฤฒิพงศ์ แย้มเกษร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ณ ห้องประชุม อบต.บางแค จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ