หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

admin eecskm
2020-02-06 16:22:55


      วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี  ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนายพรหมอุปถัมภ์  แสนสุริวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานตามนโยบาย Medical Hub รองรับการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ (Thailand Health Expo) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ