หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ยังประดิษฐ และทีมงาน ในการเยี่ยมชมศูนย์ฯ และแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ยังประดิษฐ และทีมงาน ในการเยี่ยมชมศูนย์ฯ และแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย

admin eecskm
2020-02-06 14:27:57

    

      เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ยังประดิษฐ และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ และแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยขยายความร่วมมือจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ