หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

admin eecskm
2020-02-06 14:42:56


วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นางรุ่งนภา  เอกจรูญ  นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุกโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กร โดยเน้นใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ