หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) ในการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) ในการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

admin eecskm
2020-02-06 16:05:29


        วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รักษาการหัวหน้าสำนักงาน) เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) ในการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ