หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วิทยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

admin eecskm
2020-03-16 10:29:25


      วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังส่งทีมวิทยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสอนทำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนราว 80 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสอนประชาชนในชุมชนต่อไปได้ โดยมีนายชินดนัย รุจิรัตน์ นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดโครงการ ฯ และมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ