หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)” ครั้งที่ 1/2563
อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)” ครั้งที่ 1/2563

admin eecskm
2020-03-16 10:31:28


    วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการเป็นต้นแบบของศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีท่าน นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ