หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ยกทัพทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์บุกลงพื้นที่ แจก‼️ยาดมสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ยกทัพทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์บุกลงพื้นที่ แจก‼️ยาดมสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม

admin eecskm
2020-03-16 10:32:45


          วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ยกทัพทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์บุกลงพื้นที่ แจก‼️ยาดมสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ท่านชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประทานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ