หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

admin eecskm
2020-03-16 10:34:10

  

       วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง และให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ เช่น ความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม หัวไหล่ติด เป็นต้น

       ในการจัดโครงการดังกล่าว ยังแบ่งกลุ่มให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำลูกประคบ การทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การทำยาดม รวมไปถึงการทำสมุนไพรพอกเข่า อีกด้วย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์วีณา จันทรสมโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ และ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายมงคล จักรกลัด รองนายก อบต.บางแค นางสาวสุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล ปลัด อบต.บางแค และ นายพฤฒิพงศ์ แย้มเกษร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางแค เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ