ผลการค้นหา : SSRU

"นวดบำบัดอาการประคบสมุนไพร"
นวดบำบัดอาการประคบสมุนไพร        การนวดนี้เป็นการนวดพร้อมกับการประคบด้วยลูกประคบ ...
2019-11-25 16:08:43
รู้จัก รักษา "บ่งต้อด้วยหนามหวาย"
มหัศจรรย์แพทย์แผนไทย “บ่งต้อด้วยหนามหวาย”รักษาดวงตาที่ป่วยด้วยอาการโรคต้อหิน, ต้อลม , ต้ ...
2019-12-03 11:24:24