หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้
สาระน่ารู้

15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา (Vesak Day) ได้ถูกรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากล” ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป ...
2022-05-16 09:18:17
เหตุใดผู้สูงอายุจึงควรรับวัคซีนต้านโควิด
ถาม :  เหตุใดผู้สูงอายุจึงควรรับวัคซีนต้านโควิดตอบ : เพราะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะ ...
2022-04-07 16:26:11
สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปลอดภัยไร้โควิด-19
กิจกรรมที่ทำได้1. ทำบุญตักบาตรที่วัด ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟังเทศนาธรรม สรงน้ำพระและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู ...
2022-03-24 18:40:12
เว้นระยะห่างให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ติดตามข่าวสารได้ที่   Fanpage face ...
2021-11-29 09:56:28
ทอดกฐิน ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ที่มา : กรมควบคุมโรคติดตามข่าวสารได้ที่   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแ ...
2021-11-04 11:14:57
1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล
1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากลองค์การสหประชาชาติ เป็นผู้กำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันผู้ส ...
2021-10-01 13:44:21
ข่าวย้อนหลัง