หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ งดให้เข้าพื้นที่โดยไม่จำเป็น และงดให้ศึกษาดูงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ งดให้เข้าพื้นที่โดยไม่จำเป็น และงดให้ศึกษาดูงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

admin eecskm
2022-03-29 11:04:00
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ