หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > สูงวัยห่างไกลโควิด-19 ด้วยหลัก 5 อ
สูงวัยห่างไกลโควิด-19 ด้วยหลัก 5 อ

admin eecskm
2021-05-23 13:29:00


          ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูง เพราะมีโรคประจำตัว เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลเชื้อควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ โดยยึดหลัก 5 อ พร้อมทั้งใช้ชีวิตช่วงนี้อย่างไม่ประมาท ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว อยู่สร้างความสุขร่วมกับลูกหลานไปอีกยาวนาน เริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

                   1. อาหาร ต้องรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ สะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารที่มีรสหวานหรือเค็ม เน้นอาหารที่โปรตีนสูง เสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาสุขภาพในช่องปาก

                   2. อารมณ์ อย่าเครียด อย่ารับข่าวสารมากเกินปรึกษาผู้รู้ใจ ทำสิ่งที่ชอบ หลีกเลี่ยงยาเสพติด โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

                   3. ออกกำลังกาย ออกกำลังกายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเท่าที่ทำได้ เช่น โยคะ แกว่งแขนหรือ การเดินซอยเท้าอยู่กับที่ ช่วยให้ผู้สูงอายุแข็งแรงได้ 

                   4. เอนกายพักผ่อน ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวัน

                   5. ออกห่างสังคมนอกบ้าน ผู้สูงอายุและผู้ดูแลควรเก็บตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุดเว้นระยะ ห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่บ้าน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

          หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ลูกหลานต้องเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยโดยสวมไว้ตลอดเวลาและต้องมีเจลล้างมือก่อน-หลัง ทำกิจกรรม


ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ