หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > วารีบำบัด1 (Hydrotherapy) กับ CEEC
วารีบำบัด1 (Hydrotherapy) กับ CEEC

admin eecskm
2020-06-12 15:06:46


  วารีบำบัด  

     

        วารีบำบัด  คือการออกกำลังกายใต้น้ำ เป็นทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย โดยใช้คุณสมบัติของน้ำช่วยพยุงน้ำหนักของร่างกายในการออกกำลังกาย ซึ่งช่วยลดแรงกดของข้อต่อและเคลื่อนไหวได้ง่ายผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยของร่างกาย ส่งผลต่อการทรงตัว เสี่ยงต่อการล้ม  

        มีรายงานว่าหนึ่งในสามของผู้มีอายุมากกว่าหกสิบห้าปีมีการหกล้ม ซึ่งการหกล้มในผู้สูงอายุอาจรุนแรงถึงภาวะกระดูกหักหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

      การออกกำลังกายใต้น้ำเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มการทรงตัวให้ผู้สูงอายุ โดยใช้คุณสมบัติของน้ำเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อขา แรงลอยตัวของน้ำช่วยลดน้ำหนักตัวได้ครึ่งหนึ่งของร่างกาย ช่วยลดแรงกดของข้อเข่า และมีโอกาสที่จะล้มน้อยกว่าการออกกำลังกายบนบก เนื่องจากน้ำจะช่วยรองรับร่างกายเมื่อจะเกิดการล้ม