หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครองเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา
ขอเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครองเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา

admin eecskm
2020-07-21 16:09:15


ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย บริการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม.ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-263-5521
ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (ผู้ประสานงาน)