หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน
อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

admin eecskm
2023-02-10 13:41:29

อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

ลักษณะงานที่ทำให้ปวดหลังได้แก่  

-คนที่ต้องทำงานประเภทแบกหาม ยกของหนัก

-อาชีพและงานที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเฉียบพลัน เช่นการยกของที่อยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม

-อาชีพที่ก้มหรือบิดเอวเป็นประจำเนิ่นนาน เช่นอาชีพพยาบาล  อาชีพที่นั่งทำงานกับพื้นเป็นประจำ

-อาชีพขับรถบรรทุก  

-อาชีพทำงานนั่งโต๊ะ