หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ว่างงานอบรมอาชีพฟรีค่ะ‼️ เป็นหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม. สนับสนุนโดยกระทรวง อว. โดยความร่วมมือของ Generation Thailand
ผู้ว่างงานอบรมอาชีพฟรีค่ะ‼️ เป็นหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม. สนับสนุนโดยกระทรวง อว. โดยความร่วมมือของ Generation Thailand

admin eecskm
2023-02-06 16:52:05