หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารจังหวัดสมุทรสงคราม > เทศกาลกินปลาทูแม่กลอง ครั้งที่22 ตอน "รักใครให้กินปลาทู"
เทศกาลกินปลาทูแม่กลอง ครั้งที่22 ตอน "รักใครให้กินปลาทู"

admin eecskm
2019-11-20 13:48:58

เทศกาลกินปลาทู ที่แม่กลองครั้งที่22
ตอน “รักใคร ให้กินปลาทู”
13-22 ธันวาคม 2562

https://th-th.facebook.com/PlatooFest