หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 27 ตุลาคม 2566
27 ตุลาคม 2566

admin eecskm
2023-11-14 15:04:23

27 ตุลาคม 2566

      นักศึกษา GenNx model หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เรียนจริง ฝึกจริง อย่างต่อเนื่อง...                                                                ลงชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน ในการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความพูดว่า "memployed
YOU"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ