หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 27 ตุลาคม 2566
27 ตุลาคม 2566

admin eecskm
2023-11-14 14:57:52

27 ตุลาคม 2566

    สวัสดีวันศุกร์  จิตแจ่มใส สุขภาพดี 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, สกูตเตอร์
และ โรงพยาบาล