หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 6 พฤศจิกายน 2566
6 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 16:03:36

6 พฤศจิกายน 2566

 นักศึกษา GenNx model หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เรียนจริง ฝึกจริง อย่างต่อเนื่อง...                                                               ลงชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน ในการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, เตารีดผ้า และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, หนังสือ, เตารีดผ้า และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ