หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > กิจกรรมยามบ่าย "ปั้นดินน้ำมัน"
กิจกรรมยามบ่าย "ปั้นดินน้ำมัน"

admin eecskm
2023-11-14 14:39:48

25 ตุลาคม 2566

     กิจกรรมยามบ่ายวันนี้ "ปั้นดินน้ำมัน" การปั้นช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และนิ้วมือ ในการนวด คลึง และปั้น ส่วนด้านที่ 2 คือเรื่องของอารมณ์ และช่วยฝึกสมาธิ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, การฝังเข็ม
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ