หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 24 ตุลาคม 2566
24 ตุลาคม 2566

admin eecskm
2023-11-14 12:13:38

24 ตุลาคม 2566

นักศึกษา GenNx model หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 เรียนจริง ฝึกจริง อย่างต่อเนื่อง... 

ลงชุมชนเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน ในการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความพูดว่า "ร้านยา
เอย"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม,
โรงพยาบาล และ ข้อความ