หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 23 ตุลาคม​ วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม​ วันปิยมหาราช

admin eecskm
2023-11-14 11:50:30

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ