หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > สุนันทาคลินิก เปิดรอบบ่งต้อด้วยหนามหวาย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สุนันทาคลินิก เปิดรอบบ่งต้อด้วยหนามหวาย ประจำเดือนสิงหาคม 2565

admin eecskm
2022-07-22 16:30:08สุนันทาคลินิก การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดรอบบ่งต้อด้วยหนามหวาย 

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

การบ่งต้อด้วยหนามหวาย ทางเลือกในการรักษาโรคตา (ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อหิน และอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ )

???? กระบวนการรักษา

รักษาเดือนละ 1-2 รอบ แล้วแต่อาการ

รอบละ 3 วันติดกัน (ไม่ติดวันพระ) ครั้งละไม่เกิน 10-20 นาที


เปิดรอบบริการ สุนันทาคลินิก การแพทย์แผนไทยประยุกต์

- รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565
ช่องทางการติดต่อสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย


รูปแชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอน,
เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
|  Free logo templates, Logo line,
Instagram logo
แสกน QR-Code : Line Official CEEC Service


โทร 034-766-475


inbox : m.me/ceec.Ceec Ssru


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย