หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมขับเคลื่อนความรู้วิชาการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมขับเคลื่อนความรู้วิชาการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

admin eecskm
2023-03-21 16:25:22

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมขับเคลื่อนความรู้วิชาการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม >>