หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมอบรมหลักสูตรขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล

admin eecskm
2023-11-20 11:44:10

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

      นายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร นักสุขศึกษา และนายนพพร  สุวรรณอาศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course : EVOC)   I โรงเรียนทักษะพิพัฒน์   จังหวัดสระบุรี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, รถพยาบาล,
รถตู้, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, รถพยาบาล,
รถตู้, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, รถพยาบาล,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า
"VERTEX 0 E"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า
"E"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ