หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566

admin eecskm
2023-11-14 11:26:12

19 ตุลาคม 2566

หมั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ❤️

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โทรทัศน์ และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรทัศน์ และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
โรงพยาบาล