หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > สุขภาพดีไปกับ 5 อ.
สุขภาพดีไปกับ 5 อ.

admin eecskm
2023-11-17 16:26:56

สุขภาพดีไปกับ 5 อ. 

1. อาหาร

2. อนามัย

3. ออกกำลังกาย

4. อารมณ์ 

5. อดิเรก 

ที่มา:  กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส.