หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 15 เมษายน 2567
15 เมษายน 2567

admin eecskm
2024-04-17 10:10:34

 สงกรานต์นี้ ตัวยังทำงาน แต่ใจนี่ลาออกไปนานละ (ล้อเล่น) พาผู้สูงอายุออกกำลังกายกันจ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ โทรทัศน์อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โทรทัศน์ และ
โรงพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความพูดว่า "कड ท่าที่ 5
ทำหนัดชุแขน 0 D 2"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
โรงพยาบาล