หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 14 พฤศจิกายน 2566
14 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 17:02:07

14 พฤศจิกายน 2566

    การมีเพื่อนร่วมออกกำลังกาย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีสังคมกับผู้อื่นอีกด้วย 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล