หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

admin eecskm
2022-08-16 09:40:20

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย