หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 13 พฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-14 16:56:55

13  พฤศจิกายน 2566

   กิจกรรมนันทนาการยามบ่ายของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลายและมีความตื่นตัวอยู่เสมอ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โทรทัศน์,
ลำโพง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, โรงพยาบาล
และ ในอาคาร