หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมการใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์
บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมการใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์

admin eecskm
2022-01-13 16:29:51
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ