หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสงคราม

admin eecskm
2022-09-12 17:02:59ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย